Макстер С.О.П. подписа договор с Възложителя фирма "Климатроник“ ЕООД-гр. София, за реновиране фасадата на сградата, седалище на Община Свищов. Проектът е част от инвестиционен проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на административната сграда на Община Свищов" по проект “Обновяване на обекти на публичната инфраструктура в град Свищов“.
Обща площ на обекта от 2000 кв.м. 

Обектът е планиран за приключване до края на Ноември 2017г.

Обновяване фасадата на Община Свищов