Макстер С.О.П. подписа договор с Възложителя фирма "ТЕС КЪНСТРАКШЪН ГРУП“ ЕООД - гр. София, за доставка на окачена вентилируема фасада по система МСС, при реновиране фасадата на Община Стражица. Проектът е част от инвестиционен проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на административната сграда на Община Стражица". гр. Стражица, обл. Велико Търново.

Обща площ на фасадите - 860 кв.м.