Макстер С.О.П. подписа договор с Възложителя фирма "Булстрой - монтажи“ ЕООД - гр. София, за доставка на окачена вентилируема фасада по система МСС, при обличане фасадата на ОУ „Цар Симеон Велики“ – София. 

Екипът на Макстер С.О.П беше нает за проектиране, производство и облицоването с МСС на фасади и покрив.

Обща площ на фасадите - 1000 кв.м.